SẮC MÀU TÍNH CÁCH NHÂN SỰ KHÔI NGUYÊN

🌟𝐓𝐀̀𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 lớn nhất của doanh nghiệp là con người 𝐏𝐇𝐔̀ 𝐇𝐎̛̣𝐏
📌𝐏𝐇𝐀́ 𝐒𝐀̉𝐍 lớn nhất của doanh nghiệp là con người 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̀ 𝐇𝐎̛̣𝐏
Sắc màu con người, tính cách của nhân sự trong doanh nghiệp – đây là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
𝐍𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐓𝐈𝐍
– Luôn tin vào đường lối chính sách của công ty
– Tin tưởng giữa các phòng ban, giữa các nhân sự trong quá trình làm việc.
– Tin tưởng vào sản phẩm công ty đang kinh doanh
𝐓𝐎̂𝐍 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆
– Luôn tôn trọng BGĐ và người quản lý trực tiếp.
– Tôn trọng đồng nghiệp, đối tác, tôn trọng giữa các cấp bậc, mọi người xung quanh trong mọi hoàn cảnh.
– Tôn trọng giá trị của bản thân nhân sự.
Đ𝐎𝐀̀𝐍 𝐊𝐄̂́𝐓
– Luôn giữ tinh thần đoàn kết trong mọi hoàn cảnh giữa các nhân sự trong cùng bộ phận, giữa các bộ phận trong cùng công ty.
– Cùng đoàn kết để xây dựng mục tiêu chung, tất cả vì sự phát triển doanh nghiệp và phát triển con người. Luôn lấy lợi ích của tập thể đặt lên hàng đầu.
– Gắn liền mục tiêu của cá nhân với mục tiêu của tập thể.
𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉
– Chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm và chính xác, đảm bảo thông tin chia sẻ đầy đủ cho người nhận hiểu để có thái độ đúng đắn khi được chia sẻ và hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc.
– Việc chia sẻ là giữa nhân viên cũ với nhân viên mới, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các quản lý và nhân sự nội bộ trong từng phòng với nhau
𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐇𝐈̣
– Luôn chủ động không ngừng học hỏi, lắng nghe các nhân sự đi trước và các nhân sự mới, đối tác.
– Cầu thị tất cả các vấn đề xung quanh, tích lũy các kỹ năng để phát triển bản thân, rút kinh nghiệm khắc phục những mặt còn hạn chế
– Đề xuất ý kiến xây dựng để đóng góp tích cực cho bộ phận đang làm việc và cho sự phát triển chung của công ty
𝐓𝐑𝐀́𝐂𝐇 𝐍𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌
– Ngoài trách nhiệm với công việc của cá nhân, phòng ban
. Tất cả các nhân sự công ty phải có trách nhiệm xây dựng môi trường và văn hoá doanh nghiệp.
Ở Khôi Nguyên nhân sự luôn hướng tới sắc màu tính cách này để cùng nhau gắn bó phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp phát triển vững mạnh.