LỤC HÒA – VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ “HƠI THỞ”

 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ “HƠI THỞ”
Mọi người thường thấy Văn hóa Doanh nghiệp là một khái niệm rất mơ hồ vì vốn không thấy, không sờ, không đo lường được nó.
Nhưng thật ra, Văn hóa Doanh nghiệp tồn tại xung quanh chúng ta – là hơi thở, là thói quen, là cách ứng xử hàng ngày. Nó giúp cho mỗi người trong một tổ chức có cùng chung góc nhìn, chung quan điểm và hơn hết – chung cách ứng xử, hành vi để cùng hướng về mục tiêu chung.
Tại Khôi Nguyên Văn Hoá Lục Hoà chúng ta đang xây dựng không chỉ giúp mỗi cá nhân chúng ta thành công trong công việc, mà chắc chắn sẽ còn giúp chúng ta ” thành nhân – thành người tử tế”.
Đó cũng là động lực để mình luôn cố gắng xây dựng Văn hoá Lục Hoà tại Khôi Nguyên và muốn lan toả tới tất cả các thành viên gia đình Khôi Nguyên hãy cùng nhau đồng lòng cùng phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp tại ngôi nhà Khôi Nguyên!