tpcn việt nam

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC SẢN PHẨM

Nghiên cứu hướng phát triển của hoạt chất theo những nghiên cứu mới nhất, từ đó đưa ra được sản phẩm tiên phong trên thị trường về chức năng và hiệu quả điều trị.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tìm hiểu thu thập, xử lý, phân tích những thông tin liên quan đến khách hàng, đối thủ, thị trường mục tiêu để đưa ra những hướng xử lý vấn đề và nắm bắt cơ hội Marketing

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM CẠNH TRANH

Phân tích những ưu nhược điểm của các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của bản thân doanh nghiệp để có những thay đổi về thành phần cũng như chiến lược phát triển của sản phẩm.

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Hoàn thiện hồ sơ công bố và giấy tờ liên quan để sản phẩm được phép lưu hành trên thị trường

đăng ký thuốc

 

SẢN XUẤT

Khôi Nguyên đã tạo được mối quan hệ hợp tác chiến lược với nhiều nhà sản xuất lớn hàng đầu khu vực châu Âu – Mỹ – Nhật, với hàng chục năng kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

NHẬP KHẨU

Thực hiện các thủ tục thông quan để hàng hóa để đưa hàng hóa vào kinh doanh tại Việt Nam