Đào tạo kỹ năng để trở thành Leader giỏi

𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐮̛𝐚?
“𝐿𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑖́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜́𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 đ𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑎̂̀𝑦 𝑠𝑜́𝑖”
Leader có vai trò vô cùng quan trọng giúp dẫn dắt các thành viên trong team không chỉ đi đúng hướng trong công việc mà còn phát triển nhân sự phía dưới nâng cao cả kỹ năng nghiệp vụ và phát triển con người.
Hiểu được tầm quan trọng đó, BLĐ công ty TNHH XNK Y Tế Khôi Nguyên đã có buổi đào tạo chia sẻ những kỹ năng để Leader hiểu rõ hơn và luôn trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức để phát triển hơn nữa trong sự nghiệp, góp phần xây dựng Khôi Nguyên có những bước tiến đột phá và phát triển không ngừng.
Dưới đây là những kỹ năng rất cần thiết để dẫn dắt đội nhóm, quản lý team một cách hiệu quả đã được BLĐ chia sẻ:
1. Chuyên môn
2. Thấu hiểu con người, thấu hiểu đặc thù công việc và luôn giữ vững tinh thần tích cực với đội nhóm
3. Sắp xếp, phân bổ công việc hợp lý
4. Phát triển nhân sự
5. Chia sẻ, lắng nghe, bao dung, kết nối nhân sự trong team.
Với Khôi Nguyên việc rèn luyện các kỹ năng cần thiết này rất được chú trọng nên đã đưa vào chương trình đào tạo nội bộ giữa BLĐ và Leader.
——————————————————
Công ty TNHH XNK Y tế Khôi Nguyên (Khôi Nguyên MIE)
☎️ 0982 574 391