Những câu chuyện sắc màu tính cách Tôn trọng

Những câu chuyện về sắc màu tính cách Tôn trọng – được phát động tại nội bộ văn phòng công ty bằng việc chia sẻ nhiều những câu chuyện Tôn trọng gửi vào chiếc hộp Tôn trọng. Cuộc phát động này khuyến khích trao giải cho người có nhiều câu chuyện về Tôn trọng nhất. Cuộc thi đã có đồng giải nhất 2 người chia sẻ nhiều câu chuyện nhất và được nhận món quà rất lớn về tinh thần.
Những câu chuyện được viết, chia sẻ ra đều là những câu chuyện rất gần gũi, hàng ngày diễn ra văn hóa sắc màu tính cách Tôn trọng và những sắc màu tính cách khác nữa nó như hơi thở tại Khôi Nguyên.
Những câu chuyện này đều muốn lan tỏa những giá trị rất ý nghĩa, những điều rất nhỏ nhưng lại xây dựng được 1 văn hóa rất lớn và đặc biệt tại Khôi Nguyên.
Cùng nhìn lại 1 vài câu chuyện đã được chia sẻ về sắc màu tính cách Tôn trọng tại Khôi Nguyên nhé!