Giải chạy tháng 1/2024_Cất bước để thành công

𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢
𝐂𝐀̂́𝐓 𝐁𝐔̛𝐎̛́𝐂 Đ𝐄̂̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆
Giải chạy bộ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Khôi Nguyên được tổ chức thường niên vào tháng 1, tháng 6, tháng 9 trong năm cho CBNV có thêm thật nhiều những năng lượng tích cực. Qua đây luôn mong muốn CBNV phát huy giá trị của sự gắn kết, để tất cả cùng hòa nhịp chuyển động tạo nên sức mạnh tập thể và cùng nhau tạo nên những niềm tin chiến thắng, cùng một mục tiêu phát triển phía trước.
Giải chạy “𝐂𝐀̂́𝐓 𝐁𝐔̛𝐎̛́𝐂 Đ𝐄̂̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 ” được tổ chức dịp đầu năm mới tháng 1/2024 truyền đi thông điệp ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới nhiều năng lượng và thành công, cũng là thông điệp chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty 2024.
Những bức ảnh sau đây đã ghi lại những giây phút hết mình, không bỏ cuộc của tất cả CBNV Khôi Nguyên 🥰