Tết Phật Đản tại Khôi Nguyên

𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̀𝐚 tại Khôi Nguyên được lấy từ triết lý Lục Hòa trong 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐚́𝐨 làm nền tảng áp dụng trong thực tiễn. Lục Hòa mang lại sức mạnh của sự đoàn kết, tôn trọng và cùng phát triển.
Rằm tháng 4 âm lịch Khôi Nguyên cùng nhau mừng Tết Phật Đản và luôn cố gắng xây dựng tinh thần của sáu pháp Lục Hoà để tạo lên sức mạnh hòa hợp là nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết nội bộ, cho sự phát triển của nhân viên và doanh nghiệp.
——————————————————
Công ty TNHH XNK Y tế Khôi Nguyên (Khôi Nguyên MIE)
☎️ 0982 574 391