Quy định về nhãn TPCN nhập khẩu

Nhiều cá nhân, đơn vị khi tiến hành làm nhãn cho TPCN vẫn còn gặp phải nhiều vấn đề như: Nội dung nhãn TPCN nhập khẩu gồm những gì? Những nội dung nào bắt buộc phải có? Hay có yêu cầu về kích thước gì không?

Bài viết dưới đây của Khôi Nguyên sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề đó.

1. Khái niệm về nhãn sản phẩm

Theo thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn có quy định:

Nhãn sản phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về sản phẩm đó.

2. Yêu cầu về nhãn thực phẩm chức năng

Các yêu cầu về nhãn thực phẩm chức năng được quy định tại  Điều 6 Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năng như sau:

“Ngoài việc phải thực hiện theo quy định ghi nhãn đối với thực phẩm bao gói sẵn về tên sản phẩm, thành phần cấu tạo của sản phẩm và các nội dung ghi nhãn bắt buộc quy định tại Chương II quy định về ghi nhãn và cách ghi nhãn của Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn, việc ghi nhãn thực phẩm chức năng đối với từng nhóm thực phẩm cụ thể còn phải tuân thủ quy định tại các điều 9, 11 và 13 Thông tư này và các quy định sau đây:

1. Công bố khuyến cáo về nguy cơ, nếu có.

2. Tên sản phẩm và các nội dung trên nhãn phải phù hợp nội dung đã công bố và các tài liệu kèm theo trong hồ sơ công bố sản phẩm.”

Các yêu cầu về nhãn sản phẩm theo Điều 3 – Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT gồm:

1. Việc ghi nhãn hoặc gắn trên nhãn các loại hình ảnh, hình vẽ, biểu trưng phải trung thực và không được gây hiểu nhầm, lừa dối hoặc tạo ra ấn tượng không đúng về bản chất đặc tính, công dụng của sản phẩm.

2. Không được ghi những lời lẽ, ký hiệu, họa tiết đề cập đến hay gợi ý trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản phẩm khác, làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm là sản phẩm khác.

3. Những thông tin bắt buộc ghi trên nhãn sản phẩm thì chiều cao chữ không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm. Màu của chữ phải tương phản với màu nền của nhãn.

4. Nhãn hàng hóa phải bảo đảm tồn tại lâu dài, không được tẩy, xóa không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ghi nhãn thông tin dinh dưỡng theo hướng dẫn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

Đồng thời, thông tư liên tịch này cũng nêu rõ nội dung bắt buộc và các nội dung khác tại Điều 5 như sau:

Điều 5. Nội dung của nhãn sản phẩm

1. Nội dung bắt buộc phải ghi nhãn: tên sản phẩm; thành phần cấu tạo; định lượng sản phẩm; ngày sản xuất; thời hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản; hướng dẫn sử dụng; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm; xuất xứ; số Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; các khuyến cáo, cảnh báo an toàn thực phẩm.

2. Nội dung khác của nhãn sản phẩm bao gồm từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, ký hiệu, số hiệu thể hiện những thông tin khác.

3. Nhãn TPCN nhập khẩu

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa có quy định như sau:

3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

 

Nhãn phụ có chức năng giúp những bên liên quan như cơ quản quản lý (hải quan, công an) và người tiêu dùng nhận biết được xuất xứ hàng hóa và nắm được những thông tin liên quan của hàng hóa đó.

 

Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định về nội dung của nhãn phụ như sau:

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu cũng được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Phụ lục I của Nghị định này như sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Định lượng;

đ) Ngày sản xuất;

e) Hạn sử dụng;

g) Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng;

h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

i) Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);

k) Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;

l) Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Do TPCN là ngành hàng còn có thêm những chế tài quản lý riêng so với hàng hóa thông thường, nên ngoài những nội dung của Nghị định trên, nhãn phụ của TPCN nhập khẩu còn phải bổ sung thêm số Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (để phù hợp với những nội dung cần có mà Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT đề cập)

———————————————————————————————————————————————————————————

Khôi Nguyên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng TPCN, Vật tư – Thiết bị Y tế với nhiều nhóm ngành hàng khác nhau. Không chỉ vậy, Khôi Nguyên còn đem tới nhóm giải pháp dịch vụ toàn diện cho quý khách hàng như:

  • Nghiên cứu và phát triển công thức
  • Đăng ký sản phẩm
  • Sản xuất
  • Tư vấn hoạt động marketing cho sản phẩm
  • Hỗ trợ các hoạt động sau bán hàng

Hãy liên hệ ngay với Khôi Nguyên để chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết những thắc mắc liên quan!

Tel: 0982 574 391

Website: khoinguyenmie.com

Email: [email protected]